Veroneuvonta

Verosuunnittelulla pyritään optimoimaan niin yrityksen kuin yrittäjän tai osakkaan henkilökohtaisesti maksamat verot siten, että kokonaisverorasitus on mahdollisimman pieni. Verosuunnittelun vaihtoehdot ovat verotuksessa ja oikeuskäytännössä  hyväksyttyjä. Verosuunnittelu on verottajan hyväksymää toimintaa, jossa noudatetaan lain henkeä.

Autamme yritystäsi verotuksen suunnittelussa ja optimoinnissa. Laskemme huomioiden yhtiömuodon ja yrityksen tilanteen onko edullista nostaa palkkaa ja /tai osinkoa sekä erilaisia verovapaita korvauksia kuten kilometrikorvauksia ja päivärahoja. 

Verosuunnittelua voidaan käyttää myös seuraavissa tilanteissa:

  • yritysmuoto ja sen mahdollinen vaihtaminen
  • yritysrakenne ja mahdolliset fuusiot, jakautumiset, purkamiset ja osien siirrot
  • toimitaanko yhtenä yhtiönä vai konsernina
  • investoinneissa
  • ovatko tulot ansio- vai pääomatuloja
  • rahoitustavoissa
  • toimet sukupolvenvaihdossa
  • yritysostot ja yritysmyynnit