Kirjanpito

Kirjanpidon tehtävänä on pitää yrityksen tulot, menot, varat ja velat ajan tasalla. Kirjanpidon tietojen perusteella on mahdollisuus saada raportteja sidosryhmille ja suunnitella yrityksen taloutta. Kirjanpidon avulla voidaan myös selvittää yrityksen jakokelpoisen voiton osuus sekä yrityksen varallisuusasema.

Hoidamme yrityksesi lakisääteisen kirjanpidon liiketoiminnan eri vaiheissa. Verolainsäädäntö ja kirjanpitolaki luovat säännöt kirjanpidolle. Huolehdimme, että kirjanpito noudattaa näitä lakeja ja verohallinnolle tehtävät ilmoitukset lähetetään ajallaan.

Pyrimme tarjoamaan kirjanpitopalvelua ensisijaisesti pilvipalveluna tai kokonaan sähköisenä. Sähköisen kirjanpidon avulla on mahdollista seurata reaaliaikaisesti yrityksen taloudellista tilannetta ja tarvittava taloustieto löytyy ohjelmasta nopeasti.

Mutta mielellään teemme myös tarpeen mukaan kirjanpidon perinteisesti paperisena.

Procountor Tallennus on pilvipalveluna toimiva ohjelmisto, jonne tositteiden kuvat voidaan skannata esimerkiksi tiliotteiden tai muistiotositteiden liitteiksi ja siten hyödyntää sähköistä arkistointia. Mappeja ei tarvitse enää säilyttää.