Tilinpäätös

Tilinpäätöksen tärkeimpiä tehtäviä on antaa oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta tilinpäätöspäivänä. Tilinpäätöksen tulee antaa oleellisilta osin oikea ja riittävä kuva. 

Edellistä varten tehdään tilinpäätös eli tasekirja, jossa tuloslaskelma kertoo muun muassa tilikauden tuotot, kulut ja verot. Tase kertoo yhtiön kirjanpidolliset varat, velat sekä varojen ja velkojen erotuksen eli ns. oman pääoman. Tilinpäätöksen liitetiedoissa annetaan lakiin ja asetukseen perustuvaa lisäinformaatiota.

Tilinpäätös sisältää ainakin tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä kirjanpito- ja aineistoluettelon.

Hoidamme yrityksesi kirjanpidon ja tilinpäätöksen lain ja asetusten mukaisesti. Kirjanpitäjän tehtävänä on tehdä tilinpäätökseen liittyvät kirjaukset. (esim. kaluston poistot ja jaksotukset). Oikeiden kirjausten avulla voidaan vaikuttaa myös kyseisen tilikauden verotettavaan tuloon eli tilinpäätöksessä voidaan tehdä myös verotussuunnittelua.