Raportointi & ennusteet

Yrityksen taloudesta syntyy kirjanpidon tuotoksena tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelma kertoo, paljonko yritys tuottaa ja minkälaisilla kuluilla yritystoimintaa pyöritetään. Tase taas kertoo yrityksen omaisuuden sekä velkojen määrän tiettynä ajankohtana.

Kirjanpitopalvelumme perushintaan kuuluvat asiakkaalle kuukausittain lähetettävät tulos- ja taselaskelmaraportit.

Yrityksen taloutta on mahdollisuus seurata esim. seuraavien tunnuslukujen avulla:

  • Kannattavuus
  • Käyttökate ja käyttökateprosentti
  • Nettotulos ja nettotulosprosentti
  • Sijoitetun pääomantuottoprosentti
  • Maksuvalmius
  • Quick Ratio
  • Vakavaraisuus
  • Omavaraisuusprosentti

Katetuottolaskennan avulla selvitetään laskelmien avulla, kuinka paljon yritykselle jää voittoa kustannuksien kattamisen jälkeen.

Käymme tarvittaessa läpi tulos- ja taselaskelmaraporttien sisältöä ja laskemme tunnuslukuja yritystoiminnan suunnittelua ja kehittämistä varten.