Yrityksen perustaminen

Onko sinulla liikeidea ja pohditko yritystoiminnan aloittamista? Yrityksen perustaminen ei ole monimutkainen prosessi, kun vaiheet on selvitetty ja toteutetaan askel askeleelta ottaen huomioon asiakkaat ja muut tärkeät sidosryhmät. Seuraavassa yrityksen perustamisen kahdeksan eri vaihetta: 

  1. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen
  2. Starttirahan hakeminen
  3. Oikean yritysmuodon valitseminen
  4. Yrityksen perustamisilmoitus
  5. Yrityksen lupa-asiat
  6. Yrityksen ilmoitukset verohallinnolle
  7. Kirjanpito
  8. Laskutus

1. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen


Hyvä liiketoimintasuunnitelma auttaa uutta yrittäjää hahmottamaan tärkeimmät asiat omassa liiketoiminnassaan. Tavoitteita kohti kulkeminen helpottuu liiketoimintasuunnitelman avulla. Liiketoimintasuunnitelmassa suunnitellaan myyntiä ja markkinointia, hahmotellaan tuotteiden hinnoittelua, arvioidaan tuotannon resursseja, tehdään henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelmia sekä pohditaan patentti- ja riskianalyysejä.

2. Starttirahan hakeminen

Kun suunnittelet yritystoimintaa ja starttirahan hakemista, ota yhteyttä esimerkiksi yritykseemme. Osaamme neuvoa miten starttirahaa haetaan ja missä vaiheessa sitä kannattaa hakea. Ohjeita saa myös esimerkiksi Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta ja  Uusyrityskeskus-palvelusta.