Kirjanpitäjän neuvot myyntibudjetin tekemiseen

27.05.2013

 

Budjetointi alkaa yleensä myyntibudjetin tekemisellä

Seuraavan vuoden tai tilikauden budjetointi alkaa yleensä myyntibudjetin tekemisellä. Myyntibudjettiin kirjataan yrityksen tuotteiden tai palveluiden suunnitellut myyntimäärät ja myyntihinnat, sekä niiden perusteella määräytyvät myyntituotot. Käytännössä myyntibudjetin avulla pyritään arvioimaan, kuinka paljon yrityksen myynti kasvaa tai laskee seuraavan budjettijakson aikana. Myyntibudjetti onkin varmasti yksi konkreettisimmista ja yrityksen arjen toimintaa eniten ohjaavista budjeteista. 

Myynnille tehdyn budjetin lähtökohtana ovat yleensä yrityksen myyntimahdollisuudet sekä myyntiennuste. Varsinainen tekotapa puolestaan määräytyy yleensä tilanne- ja tapauskohtaisesti. Myyntibudjettihan voidaan tehdä tuotteittain, tuoteryhmittäin, asiakkaittain, asiakasryhmittäin, henkilöittäin, yksiköittäin tai näiden tekijöiden yhdistelmänä. Tärkeintä on löytää oman yrityksen myynnille tehokkain budjetointitapa, jota kuitenkin voi ja kannattaakin vaihtaa tarpeen niin vaatiessa.

Historiatiedot auttavat myös myynnin suunnittelussa

Kuten budjetoinnissa yleisestikin, myös myynnin arvioinnissa auttaa aiemmin toteutuneiden myyntilukujen sekä ennusteiden läpikäyminen. Historiatietojen avulla on saada selvyyttä siihen, montako asiakasta vuoden aikana tarvitaan, kuinka paljon yhden asiakkaan hankinta saa maksaa tai millainen hinta tuotteelle tai palvelulle tulee asettaa myyntitavoitteiden saavuttamiseksi.

Yrityksen nykytilaa on sinänsä suhteellisen helppo budjetoida, mutta haasteita myyntibudjetinkin tekemiseen alkaa tulla vastaan viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityksessä aletaan hakea kasvua. Tällöin kirjanpidosta saatavat historiatiedot voivat olla korvaamaton apu realististen suunnitelmien tekemiseen.

Kirjanpitäjän vinkit myyntibudjetin tekoon ja tarkasteluun

  • Tarkastele historiatiedoista asiakaskuntaasi kriittisesti: myyntimääriä, maksukäyttäytymistä, sopimuskantaa jne. Näistä voi vetää johtopäätöksiä myös realistiseen myyntibudjettiin.
  • Haetko kasvua? Sehän tarkoittaa sitä, että nykyisten asiakkaiden on joko ostettava enemmän tai sinun tulee saada uusia asiakkaita. Kirjanpidon tiedoista on sinulle apua silloin, kun mietit mihin saakka kasvua voi tapahtua ilman, että yrityksesi kiinteät kulut kasvavat.
  • Huomioi budjetissa nykyisten asiakkaiden ostojen ja uusien asiakkaiden ostojen lisäksi myös poisjäävien asiakkaiden ostot. Tai tuotteet. Tai myyjät. Tai millä perusteella olet myyntibudjetin päättänytkin laatia.

 

Takaisin »