Mikä on tulosbudjetti?

27.05.2013

Tulosbudjetin voisi sanoa olevan yksi niistä budjeteista, jotka valitettavan usein jää yrittäjiltä tekemättä… Tulosbudjetin tekeminen kuitenkin kannattaa. Sen avulla yrittäjä voi arvioida yrityksensä tekemää tulosta kultakin toimintakaudelta. Tämän tiedon luulisi kiinnostavan jokaista yrittäjää. 

Miten tulosbudjetti laaditaan?

Tulosbudjetti tehdään yleensä tuloslaskelman avulla. Siihen ennakoidaan yrityksen kaikki tulot, kulut ja kustannukset. Tulosbudjettiin tarvittavat tiedot saadaan yrityksen kaikista eri osabudjeteista, kuten myynti-, investointi- ja tuotantobudjetista (tämä siis siinä tapauksessa, että nämäkin budjetit ovat tehtynä…).

Tulosbudjetti laaditaan lähes aina suoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen menot ja tulot pyritään arvioimaan niiden syntyhetken perusteella, ei rahaliikenteen tapahtumien mukaan.

Jos näiden tietojen avulla arvioitu tulos ei näytä tyydyttävältä, on tulokseen mahdollista vaikuttaa tekemällä muutoksia eri osabudjetteihin.

Miksi tulosbudjetin tekeminen kannattaa?

  • Tulosbudjetin avulla yrittäjän on mahdollista arvioida, onko yrityksen tekemä tulos riittävä yrityksen pyörittämiseen sen omilla varoilla tai esimerkiksi haluttuihin kasvutavoitteisiin nähden.
  • Tulossuunnittelun avulla voi esimerkiksi selvitä, että haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksen tuotto- tai kustannusrakennetta on jollain tapaa muutettava.
  • Tulosbudjetti tarjoaa yrittäjälle merkittävää tietoa siitä, mihin suuntaan yrityksen toimintaa on tulevaisuudessa johdettava.

Aivan kuten kaikki muutkin budjetit, myös tulosbudjetin suunnittelu ja laatiminen tulee tehdä aina oman yrityksen tarpeisiin perustuen. Hyvin usein tulosbudjettiin ei edes kannata liittää hyvin yksityiskohtaisia tietoja vaan niiden esittämiseen voi hyödyntää eri osabudjetteja, kuten myynti- tai investointibudjettia.

Toisinaan, kun oma liiketoiminta on hyvin pientä, tulosbudjetin tekemistä ei koeta tarpeelliseksi. On kuitenkin syytä muistaa, että yksinkertaisestakin tulosbudjetista on usein yllättävän suuri apu arjen yritystoiminnan pyörittämiseen sekä yrityksen talousasioiden johtamiseen.

Kirjanpidosta saatava hyöty tulosbudjetin laadintaan

Hyvä tulosbudjetti tai tulossuunnitelma perustuu aina yrityksen menneen kehityksen arviointiin. Tästä syystä kuluvan vuoden tulosbudjetin rinnalle on hyvä asettaa edellisen tilikauden historiatiedot, jotka puolestaan saadaan yrityksen kirjanpidosta.

Historiatietojen avulla on mahdollista arvioida ja ennustaa yrityksen tulevaa tuloskehitystä ja suunnitella talousjohtamisen toimenpiteitä sen mukaisesti.

 

Takaisin »