Verosuunnittelu on tärkeä osa yrityksen toimintaa

18.04.2013

 

Verosuunnittelulla järkevöitetään verojen maksua

Tehdäänpä yksi asia heti selväksi. Verosuunnittelu ei tarkoita sitä, että verotuksesta etsitään kaikki mahdolliset porsaanreiät, joiden avulla verojen maksamisesta voisi luistaa. Verojen avulla pidetään suomalainen yhteiskunta pyörimässä, joten toivottavasti kukaan ei edes harkitse luistamista niiden maksusta.

Verosuunnittelun tavoitteena on ennakoida verojen maksamisen vaikutuksia yrityksen toimintaan sekä pohtia sitä, miten yrityksen veroja maksettaisiin kaikista järkevimmin. Tämän pohdinnan jälkeen pyritään myös löytämään verotuksellisesti edullisimmat ja toimivimmat vaihtoehdot verojen maksamiselle. Tällä tavalla pyritään välttämään erilaiset verohaitat sekä ehkäisemään hallitsemattomien verotustilanteiden syntyminen.

Verosuunnittelua tehdessä on tuloveron ohella arvioitava muun muassa arvonlisäveron, varainsiirtoveron, varallisuusveron sekä perintö- ja lahjaveron vaikutukset yrityksen toimintaan.

Esimerkkejä verosuunnittelusta

Jos toiminimiyrittäjän puoliso työskentelee yrityksessä aina silloin tällöin, yrityksen tekemä tulo voidaan jakaa verotettavaksi myös puolisolle (joka tässä tapauksessa muuten luetaan yrittäjäpuolisoksi). Tällöin verotuksen yhteisprosentti voi olla pienempi kuin silloin, jos tulo verotetaan pelkästään toiselta puolisolta.

Toiminimiyrityksessä ja kommandiittiyhtiössä verojen maksua voidaan puolestaan siirtää hyödyntämällä niin sanottua toimintavarausta. Toimintavaraus on yksi elinkeinoverolain sallimista harvoista tuloksenjärjestelykeinoista. Toimintavaraus saa olla enintään 30 prosenttia tilikauden päättymistä edeltäneen vuoden (12kk) aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten palkkojen yhteismäärästä. Varausta käytetään nimenomaan tasaamaan verotusta eri vuosien välillä, ei poistamaan veroja kokonaan

 

Takaisin »