Pää- ja osabudjetit

09.01.2022

Liiketoiminnan tavoitteet luovat pohjan yrityksen budjetille
Budjetti on tärkeä osa yrityksen taloudenhallintaa ja suunnitelmallisuutta. Se on tietylle aikavälille, tyypillisesti kirjanpidon tilikaudelle, tehty arvio siitä, mistä rahaa tulee, mihin sitä menee ja kuinka paljon. 
Budjetointi tarkoittaa tämän arvion tekemistä. Budjetoinnin lähtökohdaksi kannattaa ottaa yrityksen liiketoimintasuunnitelma, josta selviää pidemmän aikavälin tavoitteet. Budjetissa tulisi heijastua se, onko vuoden päätavoitteena esimerkiksi myynnin kasvattaminen vai kannattavuuden parantaminen.
Hyvä budjetti on kunnianhimoinen, mutta realistinen. Toimiva budjetti tehdään yleensä kuukausitasolla, sillä pelkät vuositason luvut eivät riitä ohjaamaan toimintaa.

Pienyrittäjän on harvoin järkevää laatia tulosbudjettia tarkempia osabudjetteja, eli kaikki osa-alueet voi sisällyttää samaan pääbudjettiin. Yritystoiminnan ollessa laajempaa budjetointi kannattaa kuitenkin jakaa eri osa-alueisiin. Alla on kuvattuna yleisimmät osabudjetit ja mitä ne tarkoittavat.

  • Tulosbudjetti = Ennuste yrityksen tuloksesta meno- ja tuloarvioiden pohjalta
  • Kassabudjetti = Kertoo, kuinka paljon yrityksen kassassa, yritystilillä tai muussa nopeasti saatavassa muodossa on rahaa. Laaditaan tulosbudjetin perusteella. Käytetään myös nimitystä maksuvalmius- tai rahoitusbudjetti.
  • Myyntibudjetti = Tavallisesti jokaiselle kuukaudelle erikseen asetettu myyntitavoite, joiden yhteissumma on myyntitavoite koko budjettikaudelle.
  • Markkinointibudjetti = Yrityksen markkinointitoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.
  • Kiinteiden kustannusten budjetti = Toistuvat kustannukset, jotka eivät muutu lyhyellä aikavälillä eivätkä ole suoraan sidottuja yrityksen tuottavaan toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi liiketila- ja vuokrakulut, palkat ja sähkölasku.
  • Muuttuvien kustannusten budjetti = Tuotannon ja myynnin määrän mukaan muuttuvat kulut, esimerkiksi materiaalit. Kutsutaan myös nimellä valmistus- tai tuotantobudjetti. 

Takaisin »