Korotetut poistot vuosille 2020–2023

22.09.2020

Korotetut poistot vuosille 2020–2023

Vuodenvaihteessa vahvistettiin tuloverotusta koskeva laki 1572/2019, jonka mukaan kalustosta, koneista ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta saa tehdä enintään kaksinkertaisen poiston. Poistoina vähentämisen kumulatiivinen kokonaismäärä ei kasva, mutta poiston voi tehdä varhennettuna. Korotetun poiston säännöstä sovelletaan verovuosina 2020–2023 toimitettavissa verotuksissa. Hankinta on kuitenkin pitänyt tehdä vuosina 2020–2023.

Takaisin »