Tiedonantovelvollisuus urakoista ja työntekijöistä tulee voimaan vuonna 2014

12.04.2013

 

Tiedonantovelvollisuus urakoista ja työntekijöistä tulee voimaan vuonna 2014

Verohallinnon tiedote, 12.4.2013

Harmaan talouden torjunta on yksi hallituksen painopistealuista. Veronumeroiden jakaminen ja merkitseminen julkiseen rekisteriin oli ensimmäinen vaihe rakennusalan harmaan talouden torjuntaan liittyviä lainsäädäntötoimenpiteitä. Veronumeromenettely ei kuitenkaan yksinään takaa riittävää valvontaa, joten sen lisäksi otetaan käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva tiedonantovelvollisuus.

Uusista velvoitteista säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa (HE 92/2012). Eduskunta on eilen 11.4.2013 hyväksynyt ensimmäisessä täysistuntokäsittelyssään lain sisällön, jonka nojalla rakentamiseen liittyvää tietojen antamista Verohallinnolle lisätään 1.7.2014 alkaen. Ensimmäisen kerran tiedot annetaan Verohallinnolle syyskuussa 2014.

Tiedonantovelvollisuus koskee rakennustoimintaa, sitä harjoittavia yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia

Jokainen rakentamispalvelujen tilaaja ilmoittaa kuukausittain suoraan Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Rakennusurakoista on ilmoitettava työmaittain urakkasopimusta koskevia tietoa, muun muassa sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto ja laskutettu määrä ilmoitusjaksolta.

Urakkatietojen lisäksi kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä annetaan tiedot työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta. Tiedonantovelvollisuus koskee myös itsenäisiä ammatinharjoittajia. Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. Kukin yritys ilmoittaa omat työntekijänsä työmaan päätoteuttajalle, joka toimittaa tiedot keskitetysti kuukausittain Verohallinnolle.

Rakennustyömaalla tapahtuvan rakennustoiminnan ja työntekijätietojen lisäksi myös yksityishenkilöt ja kotitaloudet ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Ilmoitus on annettava Verohallinnolle ennen loppukatselmusta.

 

Takaisin »