Muutoksia yhteisöjen verotusmenettelyyn ja veronkantoon 2017

06.11.2017

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.11.2017. Niitä sovelletaan seuraavasti:

• yhteisöjen ja yhteisetuuksien osalta 1.11.2017 alkaen

• muiden verovelvollisten osalta 1.11.2018 alkaen.

Marraskuusta 2017 alkaen osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotukseen tuli useita muutoksia. 

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotus, lisäennakon hakeminen ja muut ennakoiden muutokset, oikaisuvaatimukset ja muita hakemusasiat siirtyvät OmaVeroon

Tuloveroista ei enää lähetetä tilisiirtolomakkeita. Tuloverot maksetaan verolajikohtaisella viitteellä. Tiedot maksamista varten annetaan päätöksellä ja ne ovat aina saatavilla OmaVerossa.

Ennakon täydennysmaksu korvattiin verovuoden jälkeen määrättävällä lisäennakolla.

HUOM ! Muutoksen voimaantulon myötä yhteisöt ja yhteisetuudet voivat täydentää ennakkoperintäänsä yhden kuukauden ajan verovuoden päättymisestä korottomasti.

Muutoksen jälkeen tuloveron ja ennakkoverojen maksuja käsitellään yhtenä verolajina - tuloveroina. Maksu käytetään ensisijaisesti sille verolle, joka vanhenee ensiksi.

OmaVeron yhteenvedolla on aiempaa enemmän tietoja. Uusia tietoja ovat tuloveroille käytetyt maksut ja palautukset. Tuloveroja koskeva maksukehotus annetaan vain yhteenvedolla.

Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullista Verohallintoon. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet asiakkaat maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot oma-aloitteisesti Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen.

Katso tarkemmat ajankohdat vero.f/imuutoksia

Takaisin »