Sähköinen taloushallinto

Verkkolaskut eivät yksinään automatisoi taloushallintoa, vaan suurin hyöty saadaan yhdistämällä ne johonkin taloushallinnon järjestelmään. Sähköinen taloushallinto on kokonaisuus, joka merkitsee mm. laskujen kierrätystä ja hyväksymistä, tiliotteiden ja viitesiirtojen vastaanottoa sekä viranomaisilmoitusten lähetystä sähköisesti. Kaikki automaatiota lisäävät prosessit vähentävät kirjanpidon rutiineja. Prosessien on toimittava saumattomasti yhdessä, jotta sähköisyydestä saadaan suurin mahdollinen hyöty.