Esimerkkejä 2017 Verotusmenettelyn muutoksista

09.10.2016

Korjausmenettely muuttuu

Tietoja ei jatkossa korjata, vaan ne täytyy antaa uudelleen. Vähäisiä virheitä koskeva korjausmenettely kevenee. Tällaisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa sille verokaudelle, jota virhe koskee, vaan virheen voi joustavasti korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti. Virhe tulee kuitenkin korjata ilman aiheetonta viivytystä. Vähäisen virheen rajat tullaan kertomaan verohallinnon päätöksellä.

Myöhästymisen ja korjaamisen sanktiot muuttuvat

Alkuun myöhästymismaksu on kolme euroa päivässä enintään 45 päivän myöhästymisen ajan, kuitenkin maksimissaan 135 euroa. Jos verokauden ensimmäinen ilmoitus anntetaan 45 päivää myöhässä, sanktio määräytyy veron määrän mukaan:summaan lisätään kahden prosentin lisä myöhässä ilmoitetun veron määrästä. Oikaisuilmoituksesta ei mene maksua, jos se annetaan alle 45 päivässä, ja tämän jälkeen maksu on kaksi prosenttia veron määrästä.

Takaisin »