Vuoden 2016 veromuutoksia

31.08.2016

Arvonlisävero

Tilikauden liikevaihdon perustella laskettava verovelvollisuuden alaraja nousee 8 500 eurosta 10 000 euroon. Lisäksi veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja nousee 22 500 eurosta 30 000 euroon.

Pääomatulojen verotus

Pääomatuloverotuksen ylempi verokanta nousee 33 prosentista 34 prosenttiin.

Luovutustappio muuttuu vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta, kun se aikaisemmin on ollut vähennyskelpoinen ainoastaan luovutusvoitoista.

Asuntolainan korkovähennys

Vuonna 2016 asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 55 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2015. Vaalikaudella 2016–2019 asuntolainan korkovähennysoikeus leikkaantuu 10 prosenttiyksiköllä vuosittain, jolloin vuonna 2019 enää 25 prosenttia on vähennyskelpoista.

Takaisin »