Muutoksia yhteisöjen verotusmenettelyyn ja veronkantoon 2017

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.11.2017. Niitä sovelletaan seuraavasti: • ...
Lue lisää »

Sähköisen taloushallinnon edut

Konkreettisia hyötyjä on useita, kuten mm. Paperittomuus Tietojen ...
Lue lisää »

Datastep auttaa yrittäjää sähköisen taloushallinnon käyttöönotossa.

Sähköisen taloushallinnon aloittamisen vaiheet: Käynnistyksen valmistelu Alkupalaveri Asiakasympäristön ...
Lue lisää »

Esimerkkejä 2017 Verotusmenettelyn muutoksista

Korjausmenettely muuttuu Tietoja ei jatkossa korjata, vaan ne ...
Lue lisää »

Datastepin tavoitteena on kehittää palveluja asiakaslähtöisesti

Jotta Datastep voisi palvella asiakkaita vielä paremmin, aloitti ...
Lue lisää »

Miten voi vaikuttaa toiminimen nettovarallisuuden määrään?

Taloustaidon mukaan sijoittaminen yksityisliikkeeseen yrityksen voitollisella tulolla lisää ...
Lue lisää »

Vuoden 2016 veromuutoksia

Arvonlisävero Tilikauden liikevaihdon perustella laskettava verovelvollisuuden alaraja nousee ...
Lue lisää »

Budjetti ja budjetointi

Budjettisarjan ensimmäinen osa tarkastelee budjettia ja budjetointia ihan ...
Lue lisää »

Kirjanpitäjän neuvot myyntibudjetin tekemiseen

...
Lue lisää »

Mikä on tulosbudjetti?

Tulosbudjetin voisi sanoa olevan yksi niistä budjeteista, jotka ...
Lue lisää »

Mikä on yrityksen kassabudjetti?

Myyntilaskuja on sisässä, mutta kassassa ei ole tarpeeksi ...
Lue lisää »

Verosuunnittelu on tärkeä osa yrityksen toimintaa

...
Lue lisää »

Tiedonantovelvollisuus urakoista ja työntekijöistä tulee voimaan vuonna 2014

...
Lue lisää »